LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 450 22 60
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmuje:
lek. Bożena Olszowa-Sykut – lekarz specjalista alergologii dziecięcej i pediatrii wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Do zadań poradni należy:

pełna diagnostyka i leczenie astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych, badanie poziomu przeciwciał IgE całkowite, badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, próby tuberkulinowe, badania poziomu chlorków w pocie w kierunku diagnostyki mukowiscydozy, immunoterapia swoista, tzw. odczulanie.

W poradni leczone są schorzenia:

astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli przewlekające się i przewlekłe, zapalenie płuc, mukowiscydoza, zaburzenia odporności, alergie pokarmowe, alergiczne zapalenie skóry, pyłkowice, dysplazja oskrzelowo – płucna.

 

Ułatwienia dostępu