LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego,

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze:
dr n. med. Sławomir Wątroba – lekarz specjalista  neonatologii
lek. Katarzyna Kościuszko – lekarz w trakcie  specjalizacji  z    neonatologii

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.