LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, niski parter gabinet nr 2

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze:
dr n. med. Sławomir Wątroba – lekarz specjalista  neonatologii
lek. Barbara Gościmska-Ograbek– lekarz specjalista  pediatrii,  specjalista   neonatologii 

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.