Zakres działalności

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

LECZENIE SZPITALNE

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Neurologiczny i Udarowy
 • Oddział Noworodkowy
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dorosłych
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dzieci
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Pulmonologiczny
 • Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Reumatologicznym

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE – ZOL

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

  Program lekowy – Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
  Program lekowy-Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)
  Program lekowy-Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
  Program lekowy – Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej
  (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8)
  Program lekowy – Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej
  Program lekowy-Profilaktyka reaktywacji WZW Typu B świadczeniobiorców po przeszczepach
  lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
  Program lekowy – Leczenie przewlekłego WZW typu B
  Program lekowy – Leczenie choroby Gaucher’a
  Program lekowy – Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
  Program lekowy – Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)

CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH:

 • Alergologicznej dla dzieci
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych i Dzieci
 • Dermatologicznej
 • Gastroenterologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Ginekologiczno-Położniczej
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Hepatologicznej
 • Kardiologicznej
 • Laryngologicznej
 • Nefrologicznej
 • Neurologicznej
 • Okulistycznej
 • Onkologicznej
 • Rehabilitacyjnej
 • Reumatologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych
 • Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Urologicznej
 • Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Świadczenia medyczne udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kolonoskopia
 • Badania tomografii komputerowej

REHABILITACJA LECZNICZA

 • Leczenia stacjonarne – rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W PORADNIACH

 • Zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Świadczenia lekarza W POZ
  Świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK (choroby układu krążenia)
  Świadczenia pielęgniarki szkolnej
  Opieka koordynowana w POZ
  Program Profilaktyka 40 PLUS
  Świadczenia transportu sanitarnego w POZ
  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

Ułatwienia dostępu