Zakres działalności

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

LECZENIE SZPITALNE

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Kardiologii
 • Oddział Neurologiczny i Udarowy
 • Oddział Noworodkowy
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dorosłych
 • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dzieci
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Pulmonologiczny
 • Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Reumatologicznym

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE – ZOL

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

 • Program leczenia WZW typu B i C w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
 • Program leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową
 • Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
 • Leczenie choroby Gaucher’a

CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH:

 • Alergologicznej dla dzieci
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Dziecięcej
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych i Dzieci
 • Dermatologicznej
 • Gastroenterologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Ginekologiczno-Położniczej
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Hepatologicznej
 • Kardiologicznej
 • Laryngologicznej
 • Nefrologicznej
 • Neurologicznej
 • Okulistycznej
 • Onkologicznej
 • Rehabilitacyjnej
 • Reumatologicznej dla Dorosłych i Dzieci
 • Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych
 • Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Urologicznej
 • Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Świadczenia medyczne udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kolonoskopia
 • Badania tomografii komputerowej

REHABILITACJA LECZNICZA

 • Leczenia stacjonarne – rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W PORADNIACH

 • Zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 • Świadczenia lekarza POZ
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej
 • Świadczenia w zakresie nocnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Świadczenia transportu sanitarny w POZ