LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, niski parter

Kierownik : dr n. med. Jarosław Swatek
Kierownik zespołu techników : Dorota Wawrzyszko

Pracownia  zajmuje się:

  • wykonywaniem badań histopatologicznych, zarówno drobnego tkankowego materiału biopsyjnego, jak również materiału operacyjnego
  • wykonywaniem badań cytologicznych z jam ciała: opłucnej, osierdzia, otrzewnej, osadu moczu
  • oceną rozmazów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BACC)
  • oceną preparatów cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda,

PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA i PRACOWNIA CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
Pracownie znajdują się na niskim parterze pawilonu A Szpitala Specjalistycznego

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:35

Telefon: 81 45 02 258

Przyjmowanie materiału do badań i wydawanie wyników: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-13:00