Zakres działalności

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

LECZENIE SZPITALNE

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
  • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Oddział Dziecięcy
  • Oddział Kardiologii
  • Oddział Neurologiczny i Udarowy
  • Oddział Noworodkowy
  • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dorosłych
  • Oddział Obserwacyjno – Zakaźny dla Dzieci
  • Oddział Okulistyczny
  • Oddział Otolaryngologiczny
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
  • Oddział Pulmonologiczny
  • Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
  • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
  • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Reumatologicznym

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE – ZOL

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

  • Program leczenia WZW typu B i C w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
  • Program leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową
  • Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych
  • Leczenie choroby Gaucher’a

CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PORADNIACH:

  • Alergologicznej dla dzieci
  • Chirurgii Ogólnej
  • Chirurgii Dziecięcej
  • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Chorób Zakaźnych dla Dorosłych i Dzieci
  • Dermatologicznej
  • Gastroenterologicznej dla Dorosłych i Dzieci
  • Ginekologiczno-Położniczej
  • Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Hepatologicznej
  • Kardiologicznej
  • Laryngologicznej
  • Nefrologicznej
  • Neurologicznej
  • Okulistycznej
  • Onkologicznej
  • Rehabilitacyjnej
  • Reumatologicznej dla Dorosłych i Dzieci
  • Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych
  • Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  • Urologicznej
  • Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

RATOWNICTWO MEDYCZNE

  • Świadczenia medyczne udzielane przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

  • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
  • Badania tomografii komputerowej

REHABILITACJA LECZNICZA

  • Leczenia stacjonarne – rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna
  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  • Fizjoterapia ambulatoryjna

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W PORADNIACH

  • Zdrowia psychicznego dla dorosłych
  • Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  • Świadczenia lekarza POZ
  • Świadczenia pielęgniarki szkolnej
  • Świadczenia w zakresie nocnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
  • Świadczenia transportu sanitarny w POZ