LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, III piętro


Ordynator oddziału:
dr n. med. Jacek Gniotspecjalista chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii


Pielęgniarka oddziałowa:
piel. Katarzyna Pośpiech- specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Lekarze Oddziału:

lekarz  Magdalena Krysa – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii- Z-ca Kierownika Oddziału
lekarz Paweł Walasek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lekarz Roman Śliwiak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lekarz Justyna Kłysz- Siudem – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lekarz Piotr Mroczkowski
lekarz Magdalena Podgórska- Janusz  – specjalista w  dziedzinie kardiologii
lekarz Jolanta Tomas-  specjalista w dziedzinie  kardiologii
lekarz Ewelina Kochaniec –  rezydent – w trakcie specjalizacji z kardiologii
lekarz Anna Wiatrowska – rezydent – w trakcie specjalizacji z kardiologii
lekarz Michał Piekoś – rezydent – w trakcie specjalizacji z kardiologi

Telefon: punkt pielęgniarski 81 45 02 122
Liczba łóżek: Oddział dysponuje 24 łóżkami, w tym: 6 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiologii powstał w 1988 roku. W 1976 roku powstała tu, jako jedna z pierwszych na Lubelszczyźnie sala reanimacji kardiologicznej wyposażona w sprzęt  monitorujący i ratujący życie. W oddziale leczeni są  pacjenci z chorobami układu krążenia, ostrymi zespołami wieńcowymi, nadciśnieniem tętniczym i płucnym, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, kardiomiopatiami, niewydolnością serca, obrzękiem płuc, infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i innymi schorzeniami serca. Oddział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponuje  nowoczesną aparaturą ratującą życie, a doświadczony zespół lekarski  oraz pielęgniarski  pozwala  na  leczenie i diagnostykę wielu chorób.

Dla pacjentów z  chorobą wieńcową funkcjonuje Pracownia Hemodynamiki, w której leczeni są  pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi i  wykonywane   są planowe zabiegi diagnostyczno-lecznicze: koronarografie, angioplastyki  wieńcowe, implantacje stentów  wewnątrznaczyniowych.

W Pracowni Elektrofizjologii prowadzone są zabiegi  diagnostyczne i lecznicze zaburzeń rytmu serca m. in. ablacje z użyciem techniki 3D, a  w  pracowniach diagnostyki  nieinwazyjnej wykonywane są badania: echokardiografia serca, testy wysiłkowe, testy pochylniowe, całodobowe monitorowanie EKG metodą N. Holtera, 24 godzinny pomiar RR i inne.
Oddział współpracuje z Klinikami Kardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej oraz Szpitalem Uzdrowiskowym w Nałęczowie.

 

Skierowanie na koronarografię