LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, IV piętro


Kierownik Oddziału: dr n. med.Monika Łagowska-Chlewicka –
lekarz specjalista neurologii

 

 

 

 

 

 

 

 

p.o Pielęgniarka oddziałowa: mgr Irena Białek- specjalista w dziedzinie piel. zachowawczego

Lekarze oddziału:

lek. Urszula Sobieszek-Dziuba- lekarz specjalista neurologii- Z-ca Kierownika Oddziału
lek. Ireneusz Olesiński-lekarz specjalista neurologii
lek. Konrad Baum- lekarz specjalista neurologii
dr n.med. Jacek Porębiak- specjalista neurologii
lek. Agnieszka Kolasa  – specjalista neurologii
lek. Jacek Niemiec – lekarz specjalista neurologii
lek. Alicja Walicka – lekarz rezydent – (w trakcie specjalizacji z neurologii )

Telefon: punkt pielęgniarski: 81 45 02 132

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 30 łóżkami

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń neurologicznych, w szczególności takich: udary krwotoczne i niedokrwienne mózgu, choroba Parkinsona i inne schorzenia zwyrodnieniowe mózgu, choroby demielinizacyjne – stwardnienie rozsiane (SM). Lekarze specjaliści prowadzą diagnostykę schorzeń układu neurologicznego oraz rehabilitację ruchową pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Ułatwienia dostępu