LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, I piętro


Kierownik  oddziału:
dr n. med. Jarosław Furtak – lekarz specjalista chirurgii ogólnej


Pielęgniarka oddziałowa:
Wanda Bona – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Lekarze oddziału:

dr n.med. Tadeusz Łoś- specjalista chirurgii ogólnej / Z-ca Kierownika
lek. Michał Mirosław- lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Tomasz Szewczyk – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Jacek Krysa – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Andrzej Baj – lekarz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Marcin Kubiak- lekarz specjalista z chirurgii ogólnej
lek. Marcin Kloc- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek.Radosław Skorek-lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Horyn Viktor – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Telefon: punkt pielęgniarski 81 45 02 104

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 35  łóżkami, w tym 3 łóżkami intensywnej opieki medycznej

Oddział chirurgii ogólnej prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie operacyjne wykonywane jest metodą otwartą i z użyciem laparoskopii. Laparoskopowo wykonywane są standardowo operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego, ale również w wybranych przypadkach operacje zapalenia wyrostka, pękniętych wrzodów, laparoskopie zwiadowcze, gastrostomie.

Wśród wielu zabiegów wykonywane są między innymi takie jak:

 • operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i otwartą,
 • operacje kamicy dróg żółciowych,
 • operacje przepuklin z użyciem najnowocześniejszych, częściowo wchłanialnych, lekkich siatek . Oddział posiada duże doświadczenie w stosowaniu tych materiałów, ze względu na ilość takich wszczepów (jedna z największych w Polsce),
 • operacje guzów jelita grubego, łącznie z chirurgią odbytnicy. Oddział przeprowadza niskie przednie resekcje odbytnicy z zespoleniem metodą staplerową, dzięki czemu część pacjentów może uniknąć wyłonienia sztucznego odbytu na powłokach brzucha,
 • ostre schorzenia jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,pęknięte wrzody żołądka i dwunastnicy, niedrożność mechaniczna jelit),
 • operacje tarczycy,
 • operacje trzustki,
 • urazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
 • amputacje kończyn z przyczyn naczyniowych,
 • zespolenia jelitowe,
 • śledziony i innych narządów jamy brzusznej,

Leczeniem zachowawczym objęci są pacjenci między innymi z oparzeniami, krwawieniem z przewodu pokarmowego, urazami głowy, chorobami zakrzepowo-zatorowymi, odmrożeniami.

W leczeniu zachowawczym stosujemy najnowsze standardy postępowania, łącznie z kompleksowym leczeniem żywieniowym.

Oddział współpracuje z pracownią do badań endoskopowych, w której wykonywane są gastroskopie, kolonoskopie i rektoskopie, nowoczesnymi wideoendoskopami. W trakcie zabiegów przeprowadzane są zaawansowane procedury z zakresu endoskopii (protezowanie przełyku, polipektomie, gumowanie żylaków przełyku i inne). W Oddziale istnieje też możliwość endoskopowego zakładania stomii odżywczych (tzw. PEG).

Jako jeden z nielicznych ośrodków na Lubelszczyźnie, Oddział wykonuje badanie ERCP, które pozwala na bezoperacyjne leczenie i diagnostykę kamicy żółciowej, guzów trzustki i dróg żółciowych.

Pacjenci zgłaszający się do planowego leczenia operacyjnego powinni posiadać aktualne badania (grupa krwi, morfologia, RTG klatki piersiowej) i szczepienia (WZW B). Okres oczekiwania na leczenie operacyjne planowe wynosi około 2 miesięcy.

W Poradni Chirurgii Ogólnej Konsultacyjnej dla Dorosłych i Dzieci przyjmują asystenci Oddziału Chirurgii Ogólnej. Zajmują się kwalifikacją, diagnostyką i leczeniem chorych kierowanych do Oddziału, jak również przejmują opiekę pooperacyjną nad chorymi Oddziału. W Poradni wykonywane są również drobne zabiegi i prowadzone jest leczenie zachowawcze.