LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, niski parter, gabinet nr 054

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze specjaliści endokrynologii:
lek. Andrzej Jonak
lek. Magdalena Mańkiewicz
lek. Justyna Żelazowska-Posiej
wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.