LOKALIZACJA: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 1 ul. Partyzantów 17

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 501
osobista i telefoniczna:

wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-15.00
W poradni przyjmują lekarze specjaliści endokrynologii:
lek. Andrzej Jonak
lek. Magdalena Mańkiewicz
lek. Justyna Żelazowska-Posiej
wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Ułatwienia dostępu