LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, niski parter gabinet nr 1 i 2

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 151
osobista i telefoniczna: poniedziałek  – piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze:
lek. Halina Furtak – lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, medycyny paliatywnej i  radioterapii onkologicznej
lek. Albertyna Żbikowska-Machul – lekarz specjalista onkologii klinicznej

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń onkologicznych.