PORADNIA P/GRUŹLICZA

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Przychodnia Specjalistyczna ul. Centralna 16 Puławy – I piętro , gabinet nr 22

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 335
Osobista , telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 07.15 – 15.00
środa w godz. od 08.30 – 18.00

W ramach Poradni P/Gruźliczej lekarz zajmuje się m.in.:

  • profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc

W poradni przyjmuje:
lek. Anna Szydłowska – lekarz specjalista chorób płuc

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Przychodni.