PORADNIA P/GRUŹLICZA

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Przychodnia Specjalistyczna ul. Centralna 16 Puławy – I piętro , gabinet nr 21

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 501
Osobista , telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej

W ramach Poradni P/Gruźliczej lekarz zajmuje się m.in.:

  • profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc

W poradni przyjmuje:
lek. Anna Szydłowska – lekarz specjalista chorób płuc

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Przychodni.

Ułatwienia dostępu