Numery telefonów

Wykaz nowych numerów telefonów funkcjonujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Komórki organizacyjne Szpitala Lokalizacja Numer telefonu
DYREKCJA
Sekretariat Dyrektora Naczelnego Budynek Administracji tel. 81 45 02 274    fax. 81 47 08 301
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Pawilon A-wysoki parter tel. 81 45 02 277   fax. 81 47 08 302
Główny Księgowy Budynek Administracji 81 45 02 292
Naczelna Pielęgniarka Pawilon A-wysoki parter 81 45 02 277
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon A
Szpitalny Oddział Ratunkowy niski parter 81 45 02 159            81 45 02 162
Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej niski parter 81 45 02 510
Świadczenia lekarza w warunkach domowych wyjazdy 661 363 999
Oddział Dziecięcy wysoki parter 81 45 02 111
Oddział Chirurgii Dziecięcej wysoki parter 81 45 02 100
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci wysoki parter 81 45 02 212
Oddział Chirurgii Ogólnej I piętro 81 45 02 104
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii I piętro 81 45 02 142
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej II piętro 81 45 02 176
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej II piętro 81 45 02 153
Oddział Kardiologii III piętro 81 45 02 122
Oddział Neurologii i Udarowy IV piętro 81 45 02 132
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy IV piętro 81 45 02 221
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Reumatologicznym V piętro 81 45 02 201
Pododdział Reumatologiczny V piętro 81 45 02 180
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon B
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej wysoki parter 81 45 02 196
Oddział Okulistyczny wysoki parter 81 45 02 146
Oddział Położniczo – Ginekologiczny – część ginekologiczna I piętro 81 45 02 117
Oddział Położniczo – Ginekologiczny – część położnicza II piętro 81 45 02 168
Oddział Noworodkowy II piętro 81 45 02 139
ODDZIAŁY SZPITALNE – Pawilon C
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych parter 81 45 02 205
Oddział Pulmonologiczny I piętro 81 45 02 172
ZAKŁADY i PRACOWNIE – POZOSTAŁE KOMÓRKI MEDYCZNE – Pawilon A
Zakład Patomorfologii niski parter 81 45 02 258
Zakład Rehabilitacji niski parter 81 45 02 214
Zakład Diagnostyki Obrazowej (rejestracja na badania tomografii komputerowej, usg, rtg, mammografia) wysoki parter 81 45 02 184
Pracownia EEG wysoki parter 81 45 02 132
Pracownia Endoskopowa (rejestracja na badanie gastroskopii, kolonoskopii) I piętro 81 45 02 260
Laboratorium wysoki parter 81 45 02 231
Apteka Szpitalna wysoki parter 81 45 02 227
Higiena Szpitalna – kierownik 81 45 02 280
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wysoki parter 81 45 02 300
REJESTRACJA – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PRZYSZPITALNA – Szpital, ul. J. Bema 1 – Pawilon A
Poradnia chirurgii ogólnej konsultacyjna dla dorosłych i dzieci gabinet nr 25A 81 45 02 260
Poradnia rehabilitacyjna gabinet nr 93
Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych i dzieci gabinet nr 93
Poradnia urologiczna z pracownią badań  urodynamicznych gabinet nr 065 i 066
REJESTRACJA – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PRZYSZPITALNA – Szpital, ul. J. Bema 1 – Pawilon B
Poradnia nefrologiczna gabinet nr 7 81 45 02 260
Poradnia endokrynologiczna gabinet nr 054
Poradnia onkologiczna z pracownią podawania cytostatyków gabinet nr 1 i 2 81 45 02 151
Poradnia rozwoju noworodka i problemów laktacyjnych gabinet nr 25A 81 45 02 260
Poradnia alergologiczna dla dzieci gabinet nr 1
REJESTRACJA – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PRZYSZPITALNA – Szpital, ul. J. Bema 1 – Pawilon C
Poradnia hepatologiczna gabinet nr 2 81 45 02 260
Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci gabinet nr 2
REJESTRACJA – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ul. Centralna 16
Poradnia chirurgii dziecięcej gabinet nr 1 81 45 02 501
Poradnia okulistyczna gabinet nr 4
Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej gabinet nr 7
Poradnia chirurgii ogólnej gabinet nr 16
Poradnia p/gruźlicza gabinet nr 22
Poradnia laryngologiczna gabinet nr 10
Poradnia reumatologiczna dla dorosłych i dzieci gabinet nr 24 i 26
Poradnia dermatologiczna gabinet nr 28
Poradnia zdrowia psychicznego gabinet nr 35  
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu gabinet nr 38 i 45  
Poradnia medycyny pracy gabinet nr 32 81 45 02 349
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia kardiologiczna konsultacyjna gabinet nr 023
Poradnia neurologiczna konsultacyjna gabinet nr 95
Poradnia pulmonologiczna dla dzieci gabinet nr 2
Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych gabinet nr 1
PRZYCHODNIA POZ NR 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17
Poradnia lekarza POZ 81 45 02 501
Poradnia ginekologiczno – położnicza
PRZYCHODNIA POZ NR 2, 24-100 Puławy, ul. Skłodowskiej 10
Poradnia lekarza POZ 81 45 02 501
PRZYCHODNIA POZ NR 3, 24-100 Puławy, ul. Kilińskiego 22
Poradnia lekarza POZ 81 45 02 501
PRZYCHODNIA POZ NR 4, 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 51
Poradnia lekarza POZ 81 45 02 501
Poradnia ginekologiczno – położnicza
ADMINISTRACJA
Pielęgniarka Epidemiologiczna Pawilon A – wysoki parter 81 45 02 281
Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji usług medycznych i akredytacji (umowy z podmiotami zewnętrznymi, umowy kontraktowe) Budynek Administracji 81 45 02 255
Dział Finansów i Płac Budynek Administracji  81 45 02 292
Analizy, contorlling, projekty z funduszy UE Budynek Administracji 81 45 02 294
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budynek Administracji 81 45 02 283
Dział Organizacji i Rozwoju – kierownik Budynek Administracji 81 45 02 252
Rozliczenia z LOW NFZ Pawilon A- wysoki parter 81 45 02 254
Statystyka medyczna
Archiwum szpitalne
Dział Zaopatrzenia Budynek Administracji 81 45 02 223
Dział Zamówień Publicznych Budynek Administracji 81 45 02 389
Informatycy Budynek Administracji 81 45 02 297
Dział Techniczno-Gospodarczy – kierownik Budynek Administracji 81 45 02 238
Menager Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia POZ Nr 1 81 45 02 282

Ułatwienia dostępu