LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego,

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze :
lek. Danuta Kobus-Jonak – lekarz specjalista pediatrii i gastroenterologii
lek. Piotr Stefaniuk – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
dr n.med. Wojciech Kosikowski – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Ułatwienia dostępu