ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter


Kierownik oddziału:
lek. Wioletta Kowalik-Laskowskalekarz specjalista okulistyki

p.o Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Rzeszut- licencjat pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego
Lekarze oddziału:
dr n. med. Anna Mańkowska
dr n. med. Piotr Kawa
lek. Andrzej Sawicki
lek. Dorota Cioczek
lek. Elżbieta Zielińska-Rzecka
dr n.med. Sebastian Krawczyk

 

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 7 łóżkami.

Telefon: punkt pielęgniarski 81 45 02 146

W Oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne szczególnie usunięcia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki oraz liczne operacje plastyczne w zakresie przedniego odcinka oka.
W oddziale istnieje możliwość leczenia zachowawczego niektórych chorób, które wymagają hospitalizacji i szerszych badań diagnostycznych. Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem do fakoemulsyfikacji zaćmy. Posiadamy również laser do wykonywania niektórych operacji przeciwjaskrowych oraz kapsulotomii (laserowe leczenie zaćmy wtórnej powstałej po usunięciu zaćmy). Zespół lekarski został całkowicie odnowiony i posiada liczne szkolenia w renomowanych ośrodkach zarówno w Polsce jak i za granicą co zapewnia wysoką jakość świadczonych w tut. oddziale usług.