Dobry posiłek w szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

Opieka dla kobiet w ciąży

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH jako jeden z pięciu szpitali w województwie lubelskim podpisał umowę z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC).

Ułatwienia dostępu