Zamówienia Publiczne 2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Józefa Bema 1 w Puławach informuje, iż wszystkie postępowania przetargowe prowadzone od 2023 roku dostępne są na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/