LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego,

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze:
lek. Tomasz Piekoś – lekarz specjalista chorób zakaźnych
lek. Jadwiga Suszek – lekarz specjalista chorób zakaźnych
lek. Elżbieta Burzmińska– lekarz specjalista chorób zakaźnych
lek. Filip Śmiechowicz – lekarz specjalista chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Ułatwienia dostępu