LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, V piętro


 

 

 

 

 

 

 

Kierownik  oddziału Wewnętrznego:

lek. Agnieszka Strzelecka-Sosik – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

Pielęgniarka oddziałowa:  mgr piel. Ewa Kawalec – edukator ds. diabetologii


Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: Ewa Sala

Kierownik Pododdziału Reumatologicznego

dr n. med. Mariusz Piotrowski – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii


Asystenci oddziałów:
lek. Andrzej Jonak – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Marcin Rogoża – specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. Magdalena Mańkiewicz –  specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Edyta Wójcik-Banaś – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
lek. Paulina Kędzierska – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Maria Żórawska- Walczak – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
lek. Przemysław Kośla- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Anna Baraniecka-  specjalista z chorób wewnętrznych i reumatologii
lek. Sylwia Pastuszko-  specjalista  z chorób wewnętrznych.
lek. Marcin Ciesielka- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Joanna Maciąg- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek.Paulina Szewczyk- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
dr n.med. Maciej Zakrzewski – specjalista chorób wewnętrznych

Liczba łóżek: Oddział dysponuje łącznie 39 łóżkami, w tym 4 łóżkami reumatologicznymi

Oddział Wewnętrzny – punkt pielęgniarski: 81 45 02 201
Pododdział Reumatologiczny – punkt pielęgniarski: 81 45 02 180

Zakres leczenia –  Choroby wewnętrzne w szczególności:

 • choroby układu krążenia
 • cukrzyca
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby hematologiczne
 • choroby gastrologiczne
 • choroby reumatologiczne
 • choroby nefrologiczne z prowadzeniem pacjentów dializowanych
 • choroby płuc
 • diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych

Oddział posiada możliwość wykonywania:

 • biopsji tarczycy
 • biopsji i badania szpiku
 • gastroskopii
 • edukacji i leczenia dietetycznego w cukrzycy
 • badania holterowskiego i ciśnieniowego i EKG
 • badań obrazowych (USG, TC, MRI)

Ułatwienia dostępu