Praktyczne informacje

Parking

Na teren szpitala można wjechać przez bramę główną od strony Stadionu. Wjazd na teren szpitala dla osób niebędących pracownikami zakładu lub nieposiadających zezwolenia  możliwy po uiszczeniu opłaty przy wjeździe .

Zwolnieni z opłat za parkowanie są:

  1. inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek,
  2. karetki pogotowia i transport sanitarny,
  3. pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  4. pojazdy zaopatrzenia szpitala, pojazdy podmiotów świadczących usługi na rzecz szpitala i pojazdy Zarządu szpitala,
  5. karawany pogrzebowe,
  6. pojazdy (taxi) przywożące i odwożące pacjentów do i z zakładu

Automaty do napojów

Na terenie szpitala ustawionych jest kilka automatów, w których zaopatrzyć się można w zimne i gorące napoje. Znajdują się one przy wejściu Głównym – Pawilon A oraz przy wejściu do Pawilonu B.


Kiosk ruchu

Na poziomie wysokiego parter w Pawilonie A znajduje się punkt sprzedaży gazet. Można się tam zaopatrzyć w prasę, podstawowe środki higieny osobistej, napoje, słodycze.

Godziny pracy kiosku:

poniedziałek – piątek:  w godz. 7.00-16.30
sobota: w godz. 7:00-14:00
niedziela: w godz. 10.00 – 15.00


Bufet – Kantyna

Na poziomie -1 znajduje się KANTYNA ,  która oferuje gorące posiłki, napoje, kawę, herbatę.

Godziny pracy KANTYNY:

Od poniedziałku do piątku  – 9:00 – 15:00, sobota – niedziela – nieczynne

 

Ułatwienia dostępu