ODDZIAŁ NOWORODKOWY

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, III piętro

Sławomir Wątroba

Kierownik:
dr n. med. Sławomir Wątroba – specjalista w dziedzinie neonatologii

 


Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Grażyna Ziemianek – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego

Lekarze Oddziału:

dr n. med. Justyna Domosud – specjalista w dziedzinie neonatologii
lek. Mariola Łubińska – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Jedziniak – specjalista w dziedzinie pediatrii i pulmonologii dziecięcej
lek. Marcin Bryczek – specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej
lek. Katarzyna Kościuszko – specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji  w dziedzinie  neonatologii
lek. Katarzyna Szymczyk – w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii
lek. Magdalena Fabijańska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii
lek. Dawid Szymonik – w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii

Fizjoterapeuta:

mgr Agnieszka Szymanek – międzynarodowy terapeuta NDT Bobath

Doradca laktacyjny:

mgr Justyna Jabłońska – certyfikowany doradca laktacyjny CNOL

Telefon:

81 4502139

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 16 łóżkami

Informacje ogólne:

Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach  jest oddziałem o II stopniu referencji i zabezpiecza świadczenia z zakresu opieki  neonatologicznej zarówno dla noworodków urodzonych o czasie jak również dla noworodków urodzonych przedwcześnie. Oddział posiada 3 stanowiska intensywnej terapii, 2 stanowiska opieki ciągłej i 2 stanowiska opieki pośredniej oraz wyposażony jest w specjalistyczną aparaturę medyczną, wśród której wyróżnia się respiratory umożliwiające prowadzenie wentylacji mechanicznej noworodka, zarówno konwencjonalnej jak i oscylacyjnej,  aparaty Infant Flow oraz aparat Vaphoterm Precision Flow, służące do prowadzenia nieinwazyjnego wsparcia oddechowego, inkubator transportowy z możliwością stosowania wsparcia oddechowego podczas transportu noworodka z sali porodowej lub sali cięć cesarskich, stanowiska do resuscytacji noworodka wyposażone w system wentylacji Neo-Puff, nowoczesny analizator parametrów krytycznych, umożliwiający wykonywanie wielu badań laboratoryjnych z zastosowaniem mikrometod, aparat DSiR do prowadzenia terapii wziewnym tlenkiem azotu w przetrwałym nadciśnieniu płucnym noworodka a także cyfrowy aparat do wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz nowoczesny ultrasonograf, umożliwiający wykonywanie badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, ośrodkowego układu nerwowego oraz służący do diagnostyki echokardiograficznej serca u noworodka.

Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach posiada w swojej strukturze w pełni wyposażoną izolatkę z podciśnieniem powietrza względem otoczenia wraz ze śluzą, co umożliwia leczenie noworodków z ciężkimi chorobami infekcyjnymi z pełnym zachowaniem procedur sanitarno-epidemiologicznych.

Poza leczeniem noworodków urodzonych w tutejszym szpitalu, Oddział Noworodkowy  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach przyjmuje również noworodki urodzone w innych jednostkach w celu kontynuacji i prowadzenia specjalistycznego leczenia, a także posiada największe w województwie lubelskim doświadczenie w postępowaniu z noworodkiem zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2.

Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach posiada całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i obrazowej oraz posiada możliwość planowania konsultacji specjalistycznych z zakresu  endokrynologii i diabetologii dziecięcej, okulistyki dziecięcej, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej, hematologii dziecięcej oraz pediatrii metabolicznej.

Zasady postępowania z noworodkiem w Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, są prowadzone ściśle w oparciu o Standardy Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce, Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN), wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN).

Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach ściśle współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie, z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków  z ciężkimi patologiami okresu noworodkowego, a także ma możliwość wykonywania rozszerzonych badań metabolicznych w kierunku wrodzonych zaburzeń przemiany materii.

Ponadto,  Oddział Noworodkowy  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach,  współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz Pracownią Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Podczas opieki nad zdrowymi noworodkami, w Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, stosowany jest system rooming-in, który zakłada, że noworodek przebywa w ruchomym łóżeczku przy łóżku matki, która z pomocą personelu medycznego opiekuje się nim i przygotowuje się do roli rodzica a stałe przebywanie z dzieckiem wzmaga laktację oraz zawiązuje i wzmacnia więzi emocjonalne matki i noworodka.

W Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, prowadzona jest ujednolicona praktyka wspierająca karmienie piersią, umożliwiająca realizację inicjatywy „10 kroków do udanego karmienia piersią”, która jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom  (UNICEF) a każda matka może liczyć na profesjonalną pomoc personelu Oddziału Noworodkowego oraz certyfikowanego doradcy laktacyjnego w zakresie karmienia naturalnego.

Ponadto, każdy noworodek przebywający w Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, jest indywidualnie badany i oceniany przez fizjoterapeutę, co umożliwia dokładne i dopasowane do potrzeb każdego noworodka przygotowanie instruktarzu dla rodziców z zakresu opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji. Rodzice maja również dostęp do profesjonalnej i specjalistycznej opieki psychologicznej, świadczonej przez zatrudnionego doświadczonego psychologa i psychoterapeutę.

Personel Oddziału Noworodkowego ściśle współpracuje z personelem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach dla przyszłych rodziców, które realizowane są w ramach działającej w szpitalu Szkoły Rodzenia.

Ze względu na fakt, że Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neonatologii oraz staży kierunkowych z zakresu neonatologii dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny, w Oddziale Noworodkowym wiedzę i doświadczenie zdobywa wielu lekarzy, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w profesji neonatologów i pediatrów.

Lekarze specjaliści pracujący aktualnie w Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, odbywali szkolenia specjalizacyjne oraz byli pracownikami Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, Kliniki Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Oddziału Noworodków i Wcześniaków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Bożego w Lublinie, Oddziału Noworodków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Oddziału Klinicznego Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, a także są członkami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (EFSUMB). Większość lekarzy zatrudnionych w Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach posiada certyfikaty z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych płuc, ośrodkowego układu nerwowego oraz jamy brzusznej, a także z zakresu diagnostyki echokardiograficznej serca u noworodków.

Oddział Noworodkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach uczestniczył w Programie „Nieinwazyjnego wsparcia oddechowego u noworodków” oraz uczestniczy w programie „Przesiewowego badania słuchu u noworodków” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został wyróżniony za wzorowe wykonywanie zadań.

Przy Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach funkcjonuje Poradnia Rozwoju Noworodka i Problemów Laktacyjnych, co umożliwia dalszą opiekę specjalistyczną nad noworodkiem po wypisie ze szpitala.

Profil medyczny:

W Oddziale Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonywane są liczne procedury z zakresu opieki zarówno nad noworodkiem urodzonym w terminie porodu, jak również nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie, wśród których wyróżnia się m.in.:

– postępowanie z noworodkiem zdrowym, ocena wg skali Apgar
– postępowanie z noworodkiem chorym i urodzonym w ciężkim stanie ogólnym – resuscytacja noworodka
– prowadzenie mechanicznej wentylacji konwencjonalnej i oscylacyjnej
– prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej
– prowadzenie drenażu odmy opłucnowej
– wykonywanie transfuzji wymiennej i transfuzji uzupełniającej krwi i preparatów krwiopochodnych
– cewnikowanie naczyń obwodowych i centralnych – dostępy centralne ECC, UVC i typu Arrow
– prowadzenie żywienia parenteralnego całkowitego i częściowego
– prowadzenia żywienia troficznego i enteralnego
– promocja karmienia piersią
– wykonywanie badań przesiewowych
– wykonywanie szczepień ochronnych
– profilaktyka krwawień z niedoboru witaminy K
– wykonywanie pełnego panelu badań laboratoryjnych
– prowadzenie diagnostyki i terapii zakażeń okresu noworodkowego, w tym sepsy, zakażeń wewnątrzmacicznych, zapaleń płuc oraz zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych
– wczesna diagnostyka i monitorowanie wad wrodzonych
– diagnostyka i leczenie wodogłowia
– diagnostyka i leczenie drgawek noworodkowych
– wykonywanie i interpretacja badań radiologicznych i ultrasonograficznych
– diagnostyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich leczenie z zastosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych (LMWH)
– diagnostyczne i lecznicze cewnikowanie pęcherza moczowego
– wykonywanie nakłuć lędźwiowych diagnostycznych i odbarczających
– leczenie z zastosowaniem preparatów immunoglobulin ludzkich
– zabiegowe leczenie skróconego wędzidełka języka – frenotomia
– wstępna diagnostyka echokardiograficzna wad serca
– diagnostyka zaburzeń rytmu serca – elektrokardiografia oraz ciągłe monitorowanie EKG metodą Holtera
– farmakologiczna ligacja przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)
– opieka nad noworodkami pochodzącymi z ciąż powikłanych zakażeniem SARS-CoV-2, w tym diagnostyka i leczenie zakażeń SARS-CoV-2 u noworodków
– diagnostyka wrodzonych zakażeń wirusem HIV, wirusem cytomegalii oraz toksoplazmozy wrodzonej
– leczenie przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków wziewnym tlenkiem azotu (INOMAX)
– diagnostyka i leczenie zespołów aspiracji smółki (MAS)
– leczenie zespołu zaburzeń oddychania z zastosowaniem surfaktantu egzogennego (Curosurf)
– diagnostyka i leczenie konfliktu serologicznego
– leczenie niewydolności krążenia
– diagnostyka i leczenie zachowawcze martwiczego zapalenia jelit (NEC)
– diagnostyka i leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy, niedoczynności przytarczyc, niedoczynności nadnerczy, związanej z porodem przedwczesnym lub wrodzonym przerostem    nadnerczy (WPN)
– planowanie konsultacji specjalistycznych z zakresu  endokrynologii i diabetologii dziecięcej, okulistyki dziecięcej, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej, hematologii dziecięcej oraz pediatrii metabolicznej
– wykonywanie rozszerzonych badań metabolicznych, w tym testu Beutlera-Baludy, profilu aminokwasów we krwi i moczu, profilu kwasów organicznych w moczu metodą GCMS, profilu           steroidowego, badań z zastosowaniem tandemowej spektrometrii mas w kierunku wrodzonych zaburzeń przemiany materii we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie
– kwalifikacja noworodków urodzonych przedwcześnie oraz noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną (BPD) do programu profilaktyki zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) z            zastosowaniem paliwizumabu (Synagis) we współpracy z Kliniką Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Oddziałem Neonatologicznym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Ułatwienia dostępu