LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, niski parter gabinet nr 065 i 066

Rejestracja pacjentów – telefon: 81 45 02 260
osobista i telefoniczna: poniedziałek – czwartek w godz. 07.15 – 18.00; piątek w godz. 07.15 – 15.00
W poradni przyjmują lekarze specjaliści urologii:
dr n. med. Janusz Ciechan
lek. Krzysztof Mazurek
lek. Ireneusz Ostrowski
lek. Wojciech Wiatr
dr n. med. Wojciech Dyś
lek.  Emil Śledź
lek. Mateusz Józefczak

wg harmonogramu pracy dostępnego w rejestracji Szpitala.

Poradnia prowadzi leczenie i diagnostykę pacjentów ze schorzeniami układu moczowego, w tym m.in.:

  • wymiana cewników,
  • cewnikowanie,
  • kalibracja cewki,
  • płukanie pęcherza,
  • wymiana nefrotomii,
  • zmiana opatrunku,
  • nakłucie jądra,
  • wymazy z cewki,