Administracja

Dział Finansów i Płac
Kierownik Działu – mgr Agnieszka Sadurska
Telefon : 81 45 02 292
asadurska@szpitalpulawy.pl

Dział Organizacji i Rozwoju
Kierownik Działu – mgr inż. Renata Olszak-Sabczewa
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 252
rsabczewa@szpitalpulawy.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik Działu  – mgr Anna Siedlec
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 394
asiedlec@szpitalpulawy.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Usług Medycznych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Magdalena Tarczyńska
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 255
mtarczynska@szpitalpulawy.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Procedur Medycznych
dr n. med. Artur Bodys
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 274 (sekretariat)
abodys@szpitalpulawy.pl

Informatycy
Koordynator – mgr Grzegorz Czech
Telefon : 81 45 02 297
gczech@szpitalpulawy.pl
it@szpitalpulawy.pl

Zamówienia Publiczne
Kierownik Działu – mgr Małgorzata Mączka
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon :  81 45 02 389
mmaczka@szpitalpulawy.pl

Dział Techniczno – Gospodarczy
Kierownik Działu – mgr Bogdan Cybula
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 238
bcybula@szpitalpulawy.pl

Dział Analiz Ekonomicznych i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik Działu – Mateusz Wesołowski
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 274 (sekretariat)
mwesolowski@szpitalpulawy.pl