Administracja

Dział Finansowo Ekonomiczny
Kierownik Działu – mgr Agnieszka Sadurska
Telefon : 81 45 02 292
asadurska@szpitalpulawy.pl

Dział Organizacji i Rozwoju
Kierownik Działu – mgr inż. Renata Olszak-Sabczewa
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 252
rsabczewa@szpitalpulawy.pl

Dział Zasobów Ludzkich i Płac
Kierownik Działu  – mgr Anna Siedlec
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 394
asiedlec@szpitalpulawy.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Usług Medycznych i Marketingu
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Magdalena Tarczyńska
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 255
mtarczynska@szpitalpulawy.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Procedur Medycznych
dr n. med. Artur Bodys
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 274 (sekretariat)
abodys@szpitalpulawy.pl

Dział Informatyczny
Koordynator – mgr Grzegorz Czech
Telefon : 81 45 02 297
gczech@szpitalpulawy.pl
it@szpitalpulawy.pl

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu – mgr Małgorzata Mączka
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon :  81 45 02 389
mmaczka@szpitalpulawy.pl

Dział Techniczno – Gospodarczy
Kierownik Działu – mgr Bogdan Cybula
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 238
bcybula@szpitalpulawy.pl

Dział Analiz Ekonomicznych i Kontroli Wewnętrznej
p.o. Kierownik Działu – mgr Marcin Skwira
Budynek Administracji SP ZOZ w Puławach
Telefon : 81 45 02 274 (sekretariat)
mskwira@szpitalpulawy.pl

Koordynator ds. dostępności
Iwona Kuszyk
Telefon : 81 45 02 277 wew. 3
koordynator.dostepnosci@szpitalpulawy.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta
Magdalena Kowalska
Budynek Szpitala -Paw. A – oddział Neurologii  SP ZOZ w Puławach
Telefon: 81 45 02 136
mkowalska@szpitalpulawy.pl

Ułatwienia dostępu