LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter, gabinet 93

Pracownia czynna: poniedziałek w godz. od 07:30 – 09:00

W pracowni wykonuje się badania audiometrii i tympanometrii, których celem jest wykrywanie wad i zaburzeń słuchu. Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty w dziedzinie laryngologii w rejestracji Szpitala Specjalistycznego, wysoki parter – Pawilon A.