LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, I piętro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik  oddziału- lek. Kamil Osiński –  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


p.o Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Danuta Biaduń– specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
z-ca Pielęgniarki Oddziałowej – mgr Małgorzata Chabora- specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lekarze oddziału:

lek. Dariusz Bartczak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Andrzej Wojtaś – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Rafał Sempoch- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Stachnio-Węgrzynek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wołodymyr Łukacz-specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Łukasz Sęk-specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek.Piotr Słabek- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek.Paweł Przykaza- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista chorób wewnętrznych,
lek.Krzysztof Czyż- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Michał Hetman -specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n.med. Anna Panasiuk- w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
lek. Aleksandra Czochra- w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
lek. Magdalena Fabijańska -w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
lek. Konrad Garbacz-w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
lek. Wiktor Trela- w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
lek. Jakub Rodzoś- w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Liczba łóżek: Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Telefon: punkt pielęgniarski: 81 45 02 142

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został uruchomiony w 1974 roku. Pierwszym ordynatorem oddziału była Pani dr Maria Czarnobil, która sprawowała tę funkcję do roku 2002. Początkowo oddział ten stanowił jedno pomieszczenie przy Oddziale Chirurgii Ogólnej. Dzisiaj Oddział AiIT mieści się na pierwszym piętrze pawilonu A Szpitala Specjalistycznego w Puławach.

Na przełomie lat 1999/2000 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który składa się z 1 sali intensywnego nadzoru z wyodrębnionymi 2 izolatkami. Oddział stanowi podstawową jednostkę Szpitala w zakresie wykonywania znieczuleń, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji i leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.

Oddział AiIT udziela pomocy chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, które spowodowane jest potencjalnie odwracalną niewydolnością oddechową i krążeniową. Leczone są przypadki sepsy, ARDS. Od 2011 roku istnieje w oddziale możliwość prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.

Średnio w roku hospitalizowanych jest 220 pacjentów. Na sześciu salach operacyjnych wykonuje się średnio rocznie 5000 znieczuleń.

Lekarze oddziału wykonują znieczulenia:

  • do zabiegów operacyjnych większych i mniejszych (ogólne, regionalne, nasiękowe)
  • do zabiegów leczniczo-diagnostycznych w pracowniach endoskopowych, pracowniach radiologicznych   oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W 2004 roku świadczenia te zostały poszerzone o znieczulenia dla pacjentów z głębokim upośledzeniem psychofizycznym w różnym wieku do zabiegów stomatologicznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji. Specjalizacja jest specjalizacją interdyscyplinarną, obejmuje wiele zagadnień z różnych działów medycyny. Oddział umożliwia stały kontakt z rodziną chorego i osobami bliskimi oferując pełną i kompetentną informację o stanie zdrowia chorego, bezpośrednią, jak również telefoniczną. W razie potrzeby oddział zapewnia możliwość konsultacji ze specjalistami w szpitalu, jak również współpracuje z Akademią Medyczną w Lublinie.

Ułatwienia dostępu