ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon C Szpitala Specjalistycznego, I piętro


Kierownik oddziału:
lek. Anna  Sajna – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

 

 


Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Beata Smól

Lekarze oddziału:

lek. Anna Bis – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Agnieszka Igras – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Michał Dubaniewicz- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Liczba łóżek: oddział dysponuje 15 łóżkami
Telefon: 81 45 02 172

Oddział Pulmonologiczny powstał w 1954r. Początkowo leczono główne chorych na gruźlicę płuc, następnie zakres jednostek chorobowych diagnozowanych i leczonych w oddziale ulegał rozszerzeniu. Obecnie leczymy pacjentów ze schorzeniami:

 • Zapalenia płuc
 • Zaostrzenia astmy
 • Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążeniowo-oddechowa
 • Zapalenia opłucnej
 • Nowotwory płuc, opłucnej i śródpiersia
 • Zatorowość płucna
 • Choroby śródmiąższowe płuc
 • Gruźlica płuc

Wykonujemy badania i zabiegi diagnostyczno-lecznicze:

 • Spirometria
 • Bronchofiberoskopia z pobraniem materiału do badań bakteriologicznych i
  histopatologicznych
 • Punkcje jam opłucnowej
 • Drenaże jam opłucnowych
 • Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
 • USG jam opłucnowych

Dzięki współpracy z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie mamy możliwość konsultowania pacjentów przez torakochirurga. Współpracujemy również z ośrodkami domowego leczenia tlenem i domowej wentylacji mechanicznej.

Lekarze pracujący w oddziale stale doskonalą swoje umiejętności i aktualizują wiedzę na kursach, zjazdach i konferencjach naukowych.
Zapewniamy również kontynuację leczenia w poradniach specjalistycznych pulmonologicznej i przeciwgruźliczej.