Zamówienia Publiczne 2021

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814 502 389. Budynek Administracji, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2021-02-23 ZM 1/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2021 jest zakup wraz z dostawą środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej B, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 23.02.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00009688/01

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-02-23 SIWZ SWZ_KONTRASTY.docx