Zamówienia Publiczne 2021

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814 502 389. Budynek Administracji, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1505

Data Nr Przedmiot
2021-09-16 ZM 34/230/2021 Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników dla Pracowni Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi do posiadanych urządzeń DiaMed (ID-Centrifuge 24S) z doposażeniem, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Postępowanie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00182061/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-16 SWZ swz_odczynniki_dla_serologii_2.docx

Data Nr Przedmiot
2021-09-03 ZM 33/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 33/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych z podziałem na 5 zadań dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 03.09.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00169253/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-17 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-14 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-09-01 ZM 31/230/2021 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi dl posiadanych urządzeń DiaMed (D-Certifuge 245) z doposażeniem, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 01.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00165830/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-10 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-09-01 ZM 32/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 32/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych z podziałem na 4 zadania dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 01.09.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00165989/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-01 SWZ SWZ_leki_2.docx

Data Nr Przedmiot
2021-08-19 ZM 30/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 30/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW C dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.08.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00153689/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-31 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-19 ZM 29/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 29/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia RZS dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.08.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00153559/01

Plik do pobrania: ogloszenie-o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-19 ZM 28/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 28/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW B dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.08.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00153613/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-07 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-31 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-19 ZM 27/230/2021 Przedmiotem postepowania jest zakup wraz z dostawą leków do leczenie wysiękowej postaci AMD dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia w dniu 19.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00153534/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-03 Informacja z otwarcia ofert informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-16 ZM 26/230/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów do terapii nerkozastępczej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie opublikowano na platformie e-Zamówienia dnia 16.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00149299/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu_terapia_nerkozastepcza.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-27 Informacja z otwarcia ofert ZM_26_zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-16 ZM 25/230/2021 Przedmiotem postepowania jest dzierżawa analizatorów biochemicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 16.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00149337/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu_dzierzawa_analizatorw_i_odczynniki.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-27 Informacja z otwarcia ofert ZM_25_zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-25 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-10 ZM 23/230/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na osiemnaście zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 10.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00142836/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-25 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-20 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-17 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-08-02 ZM 24/230/202 Przedmiotem postępowania jest dzierżawa wraz z zakupem i dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia w dniu 02.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00133266/01.

Plik do pobrania: odloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-17 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-13 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-10 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-26 ZM 22/230/2021 Przedmiotem postępowania ZM 22/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków ogólnoszpitalnych z podziałem na 75 zadań dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Postępowanie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 26.07.2021 r. pod numerem 2021/S 142-377140.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-17 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-17 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-14 ZM 21/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 21/230/2021 jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 11 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 14.07.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00113403/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_dezynfekcja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-28 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-27 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-12 ZM 19/230/2021 Przedmiotem postępowania jest dostosowanie Pawilonu "B" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do ochrony przeciwpożarowej. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia w dniu 12.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00111234/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_p.poz..pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-12 Załącznik Zalacznik_nr_8_do_swz.7z

Data Nr Przedmiot
2021-07-12 ZM 20/2302021 Przedmiotem zamówienia ZM 20/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 12.07.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00110863/01

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-23 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-23 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otracia.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-06 ZM 16/230/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli do gazów medycznych i technicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 06.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00105286/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-19 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-16 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-13 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-08 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-05 ZM 18/230/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwadzieścia pięć zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 05.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00103658/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-20 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_1.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-16 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-13 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-13 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-06-28 ZM 17/230/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów okulistycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwa zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 28.06.2021 r. pod numerem 2021/S 122-322842

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_okulistyka.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-07-23 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-06-14 ZM 15/230/2021 Przedmiotem ogłoszenia jest zakup wraz z dostawą tomografu optycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 14.06.2021 r. na platformie e-Zamówienia pod numerem 2021/BZP 00081271/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu_tomograf_optyczny.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-23 Pytania odpowiedz.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-06-14 ZM 14/230/2021 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 28 zadań. Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 14.06.2021 r.na platformie e-Zamówienia pod numerem 2021/BZP 00081617/01 .

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu_materialy_opatrunkowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-28 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-22 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-06-14 ZM 13/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 13/230/2021 jest zakup wraz z dostawą zestawów do terapii podciśnieniowej, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 14.06.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00081362/01

Plik do pobrania: ogloszenie_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-30 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-25 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-06-01 ZM 11/230/2021 Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z najmem urządzeń dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia pod nr 2021/BZP 00070648/01 dnia 1 czerwca 2021.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-15 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-15 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-10 Pytania odpowiedzi_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-10 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-08 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-05-25 ZM12/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 12/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia Choroby Gauchera, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 25.05.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00063015/01

Plik do pobrania: odloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-31 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-31 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-05-19 ZM 10/230/2021 Przedmiotem postępowania ZM 10/230/2021 jest zakup wraz z dostawą materiałów do sterylizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00058573/01.

Plik do pobrania: odloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-10 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-01 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-31 Pytania odpowiedzi_II.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-27 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-05-11 ZM 5/230/2021 Przedmiotem postępowania ZM 5/230/2021 jest dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 11.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00050626/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania_Pawilon_B.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-26 Załącznik zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-20 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-13 Załącznik Informacja_dodatkowa_do_Zalacznika_nr_8.zip

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-13 Modyfikacja modyfikacja.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-11 Załącznik Zalacznik_nr_8.zip

Data Nr Przedmiot
2021-05-10 ZM 9/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 9/230/2021 jest zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.05.2021 r. pod numerem 2021/S 090-232334

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-28 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_postepowania_OAiIT.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-04-26 ZM 6/230/2021 Przedmiotem postępowania ZM 6/230/2021 jest zakup wraz z dostawą sprzętu dla anestezjologii i intensywnej terapii z podziałem na trzy zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 26.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00040105/01.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-11 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-07 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-04 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-04 Modyfikacja modyfikacja_II.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-27 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-04-19 ZM 8/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 8/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia RZS, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.04.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00035001/01

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-27 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-04-19 ZM 7/230/2021 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą ultrasonografu dla Przychodni POZ Nr 1 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 19.04.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00035433/01.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-04 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-30 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-27 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-03-15 ZM 4/230/2021 Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na cztery zadania. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 15.03.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00009701/01/P.

Plik do pobrania: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-31 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-26 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-23 Pytania odpowiedzi.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-16 Modyfikacja modyfikacja.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-03-09 ZM 3/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 3/230/2021 jest usługa w zakresie odpadów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.03.2021 r. pod numerem 2021/S 047-118085.

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-16 Ogłoszenie o wyborze ofert Wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-04-09 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-03-01 ZM 2/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 2/230/2021 jest zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW z podziałem na cztery zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 01.03.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00011586/01

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-22 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert_II.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-19 Ogłoszenie o wyborze ofert uniewaznienie_wyboru_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-16 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-12 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-09 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-02-23 ZM 1/230/2021 Przedmiotem zamówienia ZM 1/230/2021 jest zakup wraz z dostawą środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej B, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie e-Zamówienia dnia 23.02.2021 roku pod numerem 2021/BZP 00009688/01

Plik do pobrania: ogloszenie.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-08 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-04 Informacja z otwarcia ofert zalacznik_z_otwarcia.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-01 Pytania odpowiedzi.pdf