Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:  ul. Bema 1,24-100 Puławy lub telefonując pod numer: 81 45-02-274 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych , pisząc na adres: odo@szpitalpulawy.pl lub telefonując pod numer: 81 45-02-255
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SPZOZ w Puławach. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: Poniżej lista miejsc objętych monitoringiem:
 6. SOR -wpisy
 7. SOR -strona ogólna
 8. SOR -wyjście do windy
 9. SOR- wejście do budynku
 10. Wejście główne do szpitala
 11. Zakład Diagnostyki Obrazowej – wejście Pracowni CT
 12. Zakład Diagnostyki Obrazowej – Korytarz
 13. Laboratorium- korytarz
 14. Brama wjazdowa na teren SPZOZ
 15. Sekretariat Medyczny- korytarz
 16. Szatnia (łącznik pomiędzy budynkiem A i B)
 17. Przychodnia POZ nr 1- rejestracja
 18. Wejście do budynku administracji
 19. Administracja- I piętro
 20. Blok operacyjny główny – wejście
 21. Trakt operacyjny ginekologiczny- wejście
 22. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 23. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.*   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.