ODDZIAŁ KARDIOLOGII

4 Wrzesień, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon A Szpitala Specjalistycznego, III piętro


Ordynator oddziału:
dr n. med. Jacek Gniotspecjalista chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii


Pielęgniarka oddziałowa:
piel. Katarzyna Pośpiech specjalista z pielęgniarstwa kardiologicznego

Lekarze Oddziału:

dr n.med. Lech Mazurkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii
lekarz  Magdalena Krysa – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lekarz Paweł Walasek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lekarz Roman Śliwiak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lekarz Michał Miszczak – specjalista w  dziedzinie kardiologii
lekarz Justyna Kłysz- Siudem – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lekarz Piotr Mroczkowski
lekarz Magdalena Podgórska- Janusz  – rezydent
lekarz Ewelina Pawul – rezydent
lekarz Anna Wiatrowska – rezydent
lekarz Michał Piekoś – rezydent

Telefon: punkt pielęgniarski 81 45 02 122
Liczba łóżek: Oddział dysponuje 31 łóżkami, w tym: 10 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiologii powstał w 1988 roku. W 1976 roku powstała tu, jako jedna z pierwszych
na Lubelszczyźnie sala reanimacji kardiologicznej wyposażona w sprzęt  monitorujący i ratujący życie.                           W oddziale leczeni są  pacjenci z chorobami układu krążenia, ostrymi zespołami wieńcowymi, nadciśnieniem tętniczym i płucnym, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, kardiomiopatiami, niewydolnością serca, obrzękiem płuc, infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i innymi schorzeniami serca. Oddział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponuje  nowoczesną aparaturą ratującą życie, a doświadczony zespół lekarski  oraz pielęgniarski  pozwala  na  leczenie i diagnostykę wielu chorób. Dla pacjentów z  chorobą wieńcową funkcjonuje
Pracownia Hemodynamiki, w której leczeni są  pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi,
i  wykonywane   są planowe zabiegi diagnostyczno-lecznicze: koronarografie, angioplastyki  wieńcowe, implantacje stentów  wewnątrznaczyniowych.

W Pracowni Elektrofizjologii prowadzone są zabiegi  diagnostyczne i lecznicze zaburzeń rytmu serca
m. in. ablacje z użyciem techniki 3D, a  w  pracowniach diagnostyki  nieinwazyjnej wykonywane
są badania: echokardiografia serca, testy wysiłkowe, testy pochylniowe, całodobowe monitorowanie EKG metodą N. Holtera, 24 godzinny pomiar RR i inne.

Oddział współpracuje z Klinikami Kardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej oraz Szpitalem Uzdrowiskowym w Nałęczowie.