ODDZIAŁ NOWORODKOWY

4 września, 2017

LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, III piętro

Sławomir Wątroba
p.o Kierownika  oddziału:
dr n.med. Sławomir Wątroba – specjalista w dziedzinie neonatologii

 

 


Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Grażyna Ziemianek – specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Lekarze oddziału:

lek. Małgorzata Jedziniak – specjalista w dziedzinie chorób płuc i pediatrii
lek. Barbara Gościmska-Ograbek – specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii
lek. Tomasz Olcha – specjalista w dziedzinie pediatrii
lek.Dawid Szymonik-lekarz w trakcie specjalizacji z neonatologii

 

Telefony:
Punkt pielęgniarski: 81 45 02 139
Liczba łóżek: Oddział dysponuje 16 łóżkami

INFORMACJE

Oddział Noworodkowy o II stopniu referencyjności sprawuje opiekę medyczną nad noworodkami i wcześniakami. Profil medyczny obejmuje wcześniactwo, dystrofię, choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia, leczenie żółtaczki okresu noworodkowego, konfliktów serologicznych i innych chorób. Oddział posiada 2 stanowisko intensywnej terapii wyposażone w respiratory, 3 stanowiska do nieinwazyjnej wentylacji, 2 stanowiska opieki ciągłej i pośredniej. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do opieki nad noworodkiem.

Oddział uczestniczy w Programie „Nieinwazyjnej wentylacji” i „Przesiewowego badania słuchu” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został wyróżniony za wzorowe wykonywanie zadań.