Zapytania ofertowe 2020

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814502 389. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2020-08-20 ZO 22/202 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 22/2020 jest zakup wraz z dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na dwa zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-08-28 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_3.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-08-07 ZO 21/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 21/2020 jest świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w poszczególnych obiektach i komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-08-19 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol_2.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-08-12 SIWZ deratyzacja_dezynsekcja.docx

Data Nr Przedmiot
2020-08-06 ZO 20/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 20/2020 jest zakup wraz z dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na cztery zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: srodki_dezynfekcyjne.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-08-18 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-08-07 SIWZ srodki_dezynfekcyjne.docx

Data Nr Przedmiot
2020-07-13 ZO 17/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego nr ZO 17/2020 jest zakup wraz z dostawą materiałów do terapii nerkozastępczej.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-07-17 Ogłoszenie o wyborze ofert protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-07-07 ZO 16/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 16/2020 jest zakup Unitu Okulistycznego dla Przychodni Specjalistycznej przy SP ZOZ Puławy,ul.Centralna 16,24-100 Puławy.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-07-17 Ogłoszenie o wyborze ofert Protokol.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-06-04 ZO 13/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 13/2020 jest zakup pojemników na odpady medyczne dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-06-18 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-06-15 Pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-03-12 ZO 10/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 10/2020 jest zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_akcesoria_noworodkowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-20 Z.O. nr 5/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego nr 5/2020 jest zakup zestawów do szynowania moczowodów

Plik do pobrania: zestawy2020-02-20-094358.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-04 Ogłoszenie o wyborze ofert zestawy2020-03-04-120025.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-27 10 zestawy2020-02-27-092944.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-24 Pytania zapytanie2020-02-24-090112.pdf