Zapytania ofertowe 2020

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jan Kowalczyk, tel. 814502 223. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2020-03-12 ZO 10/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 10/2020 jest zakup wraz z dostawą akcesoriów noworodkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: ZO_akcesoria_noworodkowe.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-24 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

Data Nr Przedmiot
2020-02-20 Z.O. nr 5/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego nr 5/2020 jest zakup zestawów do szynowania moczowodów

Plik do pobrania: zestawy2020-02-20-094358.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-03-04 Ogłoszenie o wyborze ofert zestawy2020-03-04-120025.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-27 10 zestawy2020-02-27-092944.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2020-02-24 Pytania zapytanie2020-02-24-090112.pdf