Zapytania Ofertowe 2021

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Małgorzata Mączka, tel. 814502 389. Budynek Administracji, pokój nr 3 (parter) w godzinach 730 – 1500

Data Nr Przedmiot
2021-09-01 ZO 37/2021 Przedmiotem zamówienia ZO 37/2021 jest zakup wraz z dostawą ureterorenoskopu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe_37.docx

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-08 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-09-06 Pytania odpowiedz.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-07-29 ZSO 32/2021 Przedmiotem zapytania ofertowego ZSO 32/2021 jest zakup wraz z dostawą pojemników na odpady medyczne..

Plik do pobrania: zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-08-06 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-05-25 ZO 25/2021 Przedmiotem zapytania ofertowego ZO 25/2021jest zakup wraz z dostawą monitora do wieży endoskopowej, kompatybilnej przez szpital procesorem obrazu CV-165.

Plik do pobrania: zapytanie_ofertowe_25.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-06-04 10 zalaczni_z_otwarcia.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-05-13 ZO 20/2020 Przedmiotem zapytania ofertowego ZSO 20/2021jest zakup wraz z dostawą zmotoryzowanej szyny do ćwiczeń.

Plik do pobrania:

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-21 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_oferty.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-05-18 Pytania odpowiedzi.pdf

Data Nr Przedmiot
2021-03-23 ZSO 9 Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą akcesoriów noworodkowych w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Plik do pobrania: ZSO_9.pdf

AKTUALIZACJA

Data Typ informacji Plik do pobrania
2021-03-31 Ogłoszenie o wyborze ofert wybor_ofert.pdf