Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii /Bloku Operacyjnym

16 marca, 2021

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku  poz. 295) (więcej…)

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

12 marca, 2021

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

(więcej…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR

20 lutego, 2020

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego TRIAGE  w SOR (więcej…)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR

20 lutego, 2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   przez osoby wykonujące zawód lekarza. (więcej…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału Położniczo-Ginekologicznego

3 października, 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  oddziału Położniczo-Ginekologicznego  przez osoby wykonujące zawód lekarza. (więcej…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza SOR z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w SOR

19 września, 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  lekarza SOR   z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach (więcej…)

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie opisów badań tomografii komputerowej oraz badań RTG

19 września, 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie opisów badań tomografii komputerowej oraz badań RTG przekazywanych w drodze transmisji danych z Zakładu Diagnostyki Obrazowej  Szpitala Specjalistycznego w Puławach przez podmiot wykonujący działalność leczniczą 

Rozstrzygnięcie konkursu

(więcej…)

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki

26 sierpnia, 2019

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Okulistyki  przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190  )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74 (więcej…)