Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Bloku Operacyjnym

15 kwietnia, 2022

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 roku  poz. 633 ze zm) (więcej…)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii /Bloku Operacyjnym

16 marca, 2021

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku  poz. 295) (więcej…)

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

12 marca, 2021

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

(więcej…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR

20 lutego, 2020

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego TRIAGE  w SOR (więcej…)