W poradni przyjmują lekarze:
lek. Anna Bis – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Anna Szydłowska – specjalista chorób płuc
lek. Anna Sajna – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc