Dzień Kobiet w szpitalu

8 marca, 2021

Z okazji Dnia Kobiet, w tym trudnym okresie przedłużającej się pandemii, destabilizacji i niepewności, chcielibyśmy życzyć wszystkim Paniom pracującym w naszym SPZOZ-ie dobrych, spokojnych i radosnych chwil.
Niech każdy kolejny dzień, który w tych czasach z pewnością jest szczególnym wyzwaniem, okaże się wart wysiłku, jaki wkładacie w swoje obowiązki i trud pracy. Niech słowo dziękuję i uśmiech wdzięczności od pacjentów na stałe wpiszą się w codzienność Waszej ciężkiej pracy. My ze swojej strony, z całym męskim zespołem SPZOZ-u, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za wysiłek, jaki wkładacie w pracę, dbanie o nas i naszych pacjentów, jak również koleżeńskie relacje i atmosferę w pracy. Niech ten symboliczny kwiatek stanie się dowodem naszej pamięci, wdzięczności i sympatii w tym ważnym „Dniu Kobiet”.

Mężczyźni z SP ZOZ w Puławach

Nowy Tomograf w SP ZOZ w Puławach dla pacjentów ambulatoryjnych

15 stycznia, 2021

2 mln 550 tys.  złotych kosztował tomograf komputerowy, który w dniu 11 stycznia 2020 roku oficjalnie oddano do użytku w  nowej Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Puławach. Inwestycja została sfinansowana  w ramach projektu,, Modernizacja  oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach’’ – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz  dzięki dotacji celowej Powiatu Puławskiego.

Nowy tomograf komputerowy to 64 – warstwowy  tomograf GE Healthcare Japan Corporation Revolution Evo 2020. Urządzenie  posiada dużo rozwiązań technologicznych, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas badania oraz  pozwalają na uzyskanie obrazów bardzo dobrej jakości. Przeznaczony jest dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni specjalistycznych.

Nowa Pracownia Tomografii Komputerowej mieści się w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego w lokalizacji Zakładu Rehabilitacji. Wejście do budynku znajduje się od Strony Paw. C – Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla dorosłych.

 Rejestracja telefoniczna w godzinach 7.15-14.15  tel.  81 45-02-184 wew.1 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.

Pracownia jest usytuowana w  tzw. części ,,czystej’’ Szpitala,  spełnia wszelkie wymogi pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

Ruszyła akcja szczepienia przeciwko COVID-19

28 grudnia, 2020

W niedzielę 27 grudnia br w Szpitalu Węzłowym (SP ZOZ w Puławach )  rozpoczęto akcję szczepienia przeciwko COVID-19. Pierwsze dawki  przyjęli miedzy innymi Dyrektor SP ZOZ Piotr Rybak, Naczelna Pielęgniarka Hanna Kamola oraz Kierownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek.  Michał Hetman, łącznie w etapie ,,0’’ zaszczepiono  45 medyków.

Kolejne szczepienia dla personelu medycznego będą realizowane systematycznie.

 

Choinka dla Medyka od RMF FM

21 grudnia, 2020

W piątek 18 grudnia w Puławskim Szpitalu odbyła się akcja prowadzona przez Radio RMF FM  ,,Choinka dla Medyka ‘’. Wśród pracowników SP ZOZ  zostało rozdane 400 choinek. Jak mówią organizatorzy, jest to forma podziękowania dla służb medycznych  puławskiego szpitala za poświęcenie podczas pandemii.

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach wraz z pracownikami bardzo dziękuje Radiu RMF FM za ten miły świąteczny gest.

Komunikat w/s szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19 aktualizacja z 18.12.2020

18 grudnia, 2020

KOMUNIKAT !

W  związku z  informacją otrzymaną z Centrali NFZ uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji szczepień  przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.

Data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez szpital węzłowy – SP ZOZ w Puławach uległa zmianie z 20 grudnia 2020 roku  na 28 grudnia 2020 roku.

 

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

 

Komunikat w/s szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19

16 grudnia, 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali „węzłowych”, w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 20 grudnia 2020 r.

 W związku z wyznaczeniem SP ZOZ w Puławach  jako szpitala „węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SPZOZ w Puławach  swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: sekretmed@szpitalpulawy.pl

Informujemy, że Koordynatorem projektu szczepień przeciw COVID-19 jest Pani Naczelna Pielęgniarka mgr Hanna Kamola tel. 502 548 680

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Klauzula informacyjna RODO

Prosimy także o przesłanie zbiorczego zestawienia zgłaszanych pracowników wg wzoru z poniższego dokumentu
Załącznik_-_pozostale_podmioty

Zarówno pojedyncze zgody jak i zestawienie zbiorcze prosimy wysyłać na podany powyżej adres w formie skompresowanej, zaszyfrowanej i zabezpieczonej hasłem (np. kompresja zip z hasłem). Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przekazywać haseł w jednej wiadomości z zaszyfrowanymi dokumentami. Najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie hasła telefonicznie pod numerem Sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 81 45 02 277 .

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

Bezpłatne szczepienia dla Seniorów

8 grudnia, 2020

SP ZOZ w Puławach,  z dniem 1 grudnia 2020 roku zaprasza  na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób, powyżej 75 roku życia.

Wszystkie chętne osoby zainteresowane szczepieniem proszone są o kontakt pod numerem telefonu 501844919.

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

Puławski Szpital otrzymał 100.000 zł od Grupy Azoty PUŁAWY

4 grudnia, 2020

Grupa Azoty PUŁAWY po raz kolejny wsparła puławski Szpital Specjalistyczny w walce z COVID-19.  W dniu 3 grudnia  symboliczny czek opiewający na kwotę 100.000 zł przekazał dyrektorowi SP ZOZ w Puławach Piotrowi Rybakowi Prezes zarządu spółki Tomasz Hryniewicz.

Jest to już kolejna pomoc udzielona przez Grupę Azoty PUŁAWY puławskiemu szpitalowi.

Przekazane środki  wspomogą w zakupie  aparatu ultrasonograficznego oraz dwóch respiratorów.

Przekazana darowizna jest kolejnym wsparciem udzielonym przez Grupę Azoty PUŁAWY.

Do tej pory Spółka zakupiła nowocześnie wyposażony ambulans specjalistyczny  dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Puławach, kontenery dla potrzeb Ratownictwa medycznego, udostępnienia samochód do przewożenia próbek, jak i dowozi ozdrowieńców do RCKIK w Lublinie , chcących oddać osocze.

Dziękujemy !

Oddaj Osocze! Pomóż wyzdrowieć Innym!

27 listopada, 2020

SP ZOZ w Puławach  wraz z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A  podjęły kolejne  działania w ramach walki z pandemią COVID-19.

Wszyscy chętni , którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a chcą oddać osocze, aby pomóc wyzdrowieć innym zostaną zawiezieni transportem udostępnionym przez Zakłady Azotowe w Puławach w wyznaczone dni tygodnia:  poniedziałek, środa, piątek o godz. 11.30, z Parkingu znajdującego się przed Szpitalem Specjalistycznym w Puławach ul. Bema 1.

Zapisy dawców osocza prowadzone są przez Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w SP ZOZ w Puławach pod numerem telefonu 667 837 399 w godz. 8.00-16.00

POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK w Lublinie, pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania)

RCKiK w Lublinie: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW COVID-19

Jeżeli jesteś ozdrowieńcem – przeszłaś/przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2

 POMÓŻ WYZDROWIEĆ INNYM!  ODDAJ OSOCZE!

Twoje osocze zawiera gotowe przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

 

Przeciwciała te podane pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19 w odpowiednim czasie, neutralizują wirusa, pozwalają na zmniejszenie jego ilości w organizmie, pomagają zahamować rozwój choroby.  Jest to obecnie jedna z metod leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ nie ma do tej pory celowanych leków ani szczepionki przeciwko temu wirusowi, metoda ta jest bardzo ważna i w wielu już przypadkach okazała się bardzo skuteczna.

 1. Kto może oddać takie osocze?
 • osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe
 • osoby, które przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2

i  dodatkowo spełniają następujące kryteria :

 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, miały objawy COVID-19 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów
 • przebyły potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 18 dni od zakończenia izolacji
 • miały stwierdzone przeciwciała anty SARS-CoV-2, a nie miały objawów COVID-19 i minęło co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał
 • od dnia ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli testami NAT) minęło 14 dni
 • są w wieku 18-65 lat (do 60 lat dla dawców pierwszorazowych)
 • nie mają i nie leczyły się z powodu chorób przewlekłych
 • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym honorowym dawcom krwi i osocza
 • w przypadku kobiet, które były w ciąży i osób, które miały transfuzje krwi lub jej składników konieczne jest wykonanie dodatkowego badania na obecność przeciwciał anty-HLA (próbka krwi na to badanie będzie pobrana na 1 wizycie w RCKiK, a po ok. 1 tyg. osoba będzie poinformowana o wynikach tego badania)

Dowodem przebycia bezobjawowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub przechorowania COVID-19 jest:

– dodatni wynik testu NAT (wymaz z nosogardzieli)

– dodatni wynik badania wykrywającego antygen SARS-CoV-2

– dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

– wpis do systemu gabinet.gov

 1. Gdzie można oddać osocze?

Osocze pobierane jest w RCKiK w Lublinie i jego Oddziałach Terenowych: Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskie

  Dodatkowe informacje można uzyskać także na stronie internetowej RCKIK Lublin (www.rckik.lublin.pl).

 1. Jak pobierane jest osocze?
 • Metodą plazmaferezy, na specjalnych urządzeniach zwanych separatorami, w trakcie tego zabiegu pobierana krew rozdzielana jest na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły dawcy
 • Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne – wykonywane w całości z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku, pod nadzorem fachowego personelu, obecnie dodatkowo zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego
 • Cały zabieg trwa około 30-40 minut
 • Jednorazowo pobierane jest około 600 ml osocza
 • Pierwsze trzy oddania osocza ozdrowieńczego mogą być w odstępach 1 tygodnia – decyduje o tym lekarz kwalifikujący z RCKiK oraz dawca
 1. Co dalej dzieje się z osoczem?
 • Pobrane osocze poddawane jest procedurze redukcji patogenów
 • Dzielone na porcje wielkości około 200 ml – co oznacza, że z 1 zabiegu plazmaferezy można uzyskać 3 porcje osocza, a z 3 zabiegów aż 9 porcji leku dla chorych na COVID-19 (otrzymują oni w celach leczniczych od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca)
 • Pacjentom przetacza się od 200 do 400ml osocza, zależy to od stanu pacjenta i od jakości osocza (ilości zawartych w nim przeciwciał), zgodnie z grupą krwi pacjenta, po indywidualnym zamówieniu złożonym przez lekarza prowadzącego
 1. Jak przygotować się do oddania osocza?
 • kilka dni przed oddaniem osocza dawca powinien przyjmować większą ilość płynów (ok. 2,5l dziennie) aby nawodnić organizm,
 • dodatkowo wskazane jest zastosowanie diety lekkostrawnej z ograniczeniem produktów zawierających tłuszcze
 • w dniu donacji dawca zgłasza się po lekkostrawnym śniadaniu odpowiednio nawodniony

BARDZO  WAŻNE:

 • DAWCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU WYKONYWANIA ŻADNYCH BADAŃ WE WŁASNYM ZAKRESIE !!!
 • Jeżeli dawca posiada dokumenty potwierdzające zakażenie to poproszony jest o dostarczenie ich w dniu oddawania osocza. Jeżeli nie posiadają takich dokumentów to poświadcza ich wykonanie oświadczeniem w ankiecie dawcy.
 • POTENCJALNI DAWCY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY Z RCKIK (pozwoli to dokonać wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania). RCKiK Lublin: 535-612-456, 535-612-456, (81)532 62 75