Pomoc placówkom medycznym

2 kwietnia, 2020

Pomóż nam – będziesz miał nowe korzyści podatkowe

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu)
na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących
w 2020 r.
(u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 1. wyroby medyczne;
 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 4. produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 5. testy diagnostyczne;
 6. środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (a w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

 1. przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
 2. występuje mnożnik wartości darowizny;
 3. z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 4. odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020 r.;
 5. preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

Komunikat dla Pacjentów

2 kwietnia, 2020

SP ZOZ w Puławach, informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska – ambulatorium dla dorosłych zostaje przeniesione do Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16 .  W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość  porady telefonicznej  pod numerem  tel. 603 566 999

W przypadku  nagłych zachorowań dzieci,  zostały  uruchomione całodobowe porady lekarzy  pediatrów w POZ nr 4 ul. Kołłątaja 51 , pod numerem  tel. 605 891 355  

Dyrekcja SPZOZ w Puławach

Informacja dla pacjentów

20 marca, 2020

SP ZOZ W Puławach informuje, że w dniach 21-22  marca 2020 roku w Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16  zostają uruchomione porady lekarzy zabiegowych- specjalności chirurgicznych w godzinach 8.00-18.00.

W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość  porady telefonicznej  pod numerem  tel. 785 027 732

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

Informacja dla pacjentów POZ

20 marca, 2020

SP ZOZ W Puławach informuje, że w dniach 21-22  marca 2020 roku w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostają uruchomione całodobowe porady lekarzy pediatrów dla dzieci z powiatu puławskiego.

W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość  porady telefonicznej  pod numerem  tel. 605 891 355

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

Informacja dla pacjentów POZ

18 marca, 2020

SP ZOZ W Puławach informuje, że z dniem 18 marca 2020 roku w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 . W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwość  porady lekarskiej w Przychodni,  jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną  prosimy o wcześniejszą konsultację  telefoniczną pod numerem  tel. 605 891 355   lub  81  45-02-390.

Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

Informacja o przekształceniu w „jednoimienny szpital zakaźny”

17 marca, 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że Poleceniem Wojewody Lubelskiego na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r  roku,  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r poz. 374)  z dniem 16 marca 2020 roku,  SP ZOZ w Puławach zmienia profil działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV- 2 w województwie lubelskim.

Dyrekcja SPZOZ w Puławach

Dla Małych Pacjentów

14 lutego, 2020

W dniu 13 lutego w siedzibie SP ZOZ w Puławach odbyło się uroczyste przekazanie pluszaków dla małych pacjentów SOR w SPZOZ w Puławach .  Inicjatorką  charytatywnej akcji była Ewa Rejn-Kozak rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach , która do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiła dziennikarzy z puławskich i regionalnych mediów, właścicieli lokalnych portali internetowych , rzeczników służb mundurowych, przedstawicieli miasta, gminy i powiatu puławskiego oraz  największych przedsiębiorstw w Puławach.

Intencją darczyńców było  ofiarowanie pluszaka  najmłodszym pacjentom,   w celu złagodzenia stresu związanego  z nagłym zachorowaniem i znalezieniem się w szpitalu.

Dyrekcja szpitala bardzo dziękuje za miły gest .

fot. Wojciech Antosz

Ranking najbardziej znanych lekarzy

31 grudnia, 2019

Kurier Lubelski ogłosił ranking znanych lekarzy w województwie lubelskim, do których ściągają pacjenci z całej Polski.  Wśród nich znajdują się  lekarze specjaliści  puławskiego szpitala. (więcej…)