We wtorek 17 września br.  w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło  się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na kwotę blisko 13 mln złotych. Wiele lat wyczekiwana Inwestycja kompleksowej termomodernizacji budynków SP ZOZ w Puławach  wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i pracowników szpitala, ale również przyniesie oszczędności z tytułu jego dalszego użytkowania. Termomodernizacją zostanie objętych 5 budynków (Pawilony A, B, D, łącznik i budynek administracji) Kompleksowa modernizacja instalacji c.o. w tym wymiana 988 szt. grzejników, docieplenie dachu o łącznej powierzchni ok.  5300 m2, Docieplenie ponad 12 000 m2 ścian, Wymiana 44 szt. drzwi i 981 szt. okien, Montaż 344 kolektorów słonecznych oraz 299 paneli fotowoltaicznych Wymiana ponad 3400 źródeł konwencjonalnego oświetlenia na panele i plafoniery LED.  Realizacja inwestycji rozpocznie się wiosną 2020 roku.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście : Henryk Kowalczyk- Minister Środowiska, Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Marek Ryszka- Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Leszek Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dariusz Koc- Dyrektor Zarządzający Krajowej Agencji Poszanowania Energii .

Ułatwienia dostępu