Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że Poleceniem Wojewody Lubelskiego na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r  roku,  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r poz. 374)  z dniem 16 marca 2020 roku,  SP ZOZ w Puławach zmienia profil działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV- 2 w województwie lubelskim.

Dyrekcja SPZOZ w Puławach

Ułatwienia dostępu