SP ZOZ W Puławach informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku zmianie ulega miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w POZ .

 Od dnia 1 lipca 2020 roku  udzielanie świadczeń zdrowotnych  będzie odbywało się w Szpitalu Specjalistycznym, niski parter Paw A,  lokalizacja Poradni Specjalistycznych .

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną  prosimy o wcześniejsze konsultacje  telefoniczne pod numerem :

  1. Lekarz ambulatorium  ogólne 603-566-999
  2.  Lekarz ambulatorium pediatryczne  605-891-355
  3.  Lekarz wyjazdowy 661-363-999

Ułatwienia dostępu