W dniu 15 września b.r SPZOZ w Puławach otrzymał w darowiźnie od Ministerstwa Zdrowia  3 urządzenia do kompresji klatki piersiowej w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej ZOLL AutoPulse® prowadzi ciągłe uciskanie o stałej częstości i głębokości. Sterowany mikroprocesorem czujnik automatycznie określa wielkość, kształt i opór klatki piersiowej pacjenta, wyliczając siłę konieczną do uzyskania właściwej głębokości uciśnięć,

Sprzęt zostanie przekazany dla Zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Baranowie oraz Dęblinie oraz do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.