W środę 26 kwietnia b.r  SP ZOZ w Puławach otrzymał   środki pieniężne  na kwotę     7 425 760 zł. Symboliczny czek przekazał wiceminister finansów, Artur Soboń. – ,,To środki, które doskonale wkomponują się w już prowadzone prace. Dzięki nim projekt termomodernizacji szpitala, pełniącego istotne miejsce w systemie opieki zdrowotnej, będzie kompletny – mówił przedstawiciel rządu. Wiceminister Soboń puławski szpital nazwał wizytówką powiatu puławskiego.’’

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja instalacji WOD-KAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych w tym Oddziału  Urazowo-Ortopedycznego II etap SPZOZ w Puławach . Dzięki tej inwestycji zdecydowanie obniżą się koszty utrzymania budynków oraz  znacznie poprawi komfort leczenia pacjentów .