Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej został wyremontowany dzięki dofinansowaniu projektu  ,,Modernizacja instalacji WODKAN wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach szpitalnych w tym modernizacja Oddziału Urazowo-Ortopedycznego’’ . Na ten cel powiat Puławski otrzymał 7 423 300 zł dotacji z budżetu państwa. Wartość całego projektu to 9 279 874,89 zł.

W dniu 23 stycznia odbyło się uroczyste zakończenie projektu z udziałem:  Pani Danuta Smaga Starosta Puławski, Mariusz Wicik – radny powiatu puławskiego, Piotr Rybak – Dyrektor SP ZOZ w Puławach, dr n.med. Marek Paździor – z-ca Dyrektora ds. lecznictwa , Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 

Ułatwienia dostępu