Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach informuje, że jest realizatorem „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016”.

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom są:

– dzieci urodzone w 2015 roku, zamieszkałe na terenie gminy Miasto Puławy, za wyjątkiem tych, o których mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
– dzieci objęte doszczepieniem (w przypadku kontynuacji programu z roku ubiegłego).

Bardzo prosimy o aktywny udział w powyższym projekcie, ponieważ efektywność programu szczepień przeciw pneumokokom zależy w dużej mierze od uczestnictwa w programie. Im wyższa frekwencja, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych efektów wynikających z realizacji programu, w postaci znaczącej redukcji zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową najmłodszych dzieci, zmniejszenia zachorowań na zapalenie płuc oraz ostre zapalenie ucha środkowego, a także eliminacji nosicielstwa pneumokoka w populacji.

Sposób zakwalifikowania uczestników do szczepienia:
dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Puławy:
– kwalifikacja dzieci do programu, po spełnieniu w/w kryteriów dokonywana będzie przez lekarzy rodzinnych zatrudnionych w następujących komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Puławach:

  1. Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Puławach, ul. Partyzantów 17; tel. (81) 45 02 313;
  2. Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10; tel. (81) 45 02 326;
  3. Poradnia dla Dzieci – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach, ul. Kołłątaja 51; tel. (81) 887-88-10, (81) 887-85-00.

– szczepienia będą wykonywane i odpowiednio dokumentowane w Punktach Szczepień Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Puławach.

Dzieci wpisane na listy pozytywne lekarzy POZ w placówkach innych niż SP ZOZ w Puławach szczepione będą w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach, ul. Skłodowskiej 10.