W kwietniu bieżącego roku ruszy remont, którego łączna wartość wyniesie blisko 3 mln złotych. Mimo, że prace będą dość szeroko zakrojone, to oddział cały czas będzie funkcjonował, ale trzeba brać pod uwagę pewne utrudnienia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest integralną częścią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Pod względem strukturalnym i merytorycznym jest właściwie przygotowany do podejmowania wszelkich działań leczniczo – diagnostycznych w stanach zagrożenia życia i zdrowia, w oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Głównym celem SOR jest zapewnienie odpowiedniej diagnostyki i leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia z czym wiążą się następujące zadania:

– segregacja medyczna (potwierdzanie lub wykluczanie zagrożenia zdrowia i życia pacjenta),
– wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie przywracania i stabilizacji czynności życiowych,
– ograniczanie bólu i cierpienia.

Jak podkreśla Piotr Rybak, dyrektor puławskiego SP ZOZ, remont oddziału, który powstał w 2001 roku, będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich wyremontowane zostanie ponad 500 mkw. powierzchni jaką oddział zajmuje (koszt około 900 tysięcy zł). Natomiast drugi to wymiana i doposażenie oddziału w sprzęt najnowszej generacji (koszt około 1,7 mln zł), dzięki któremu możliwe będzie świadczenie pomocy pacjentom na najwyższym poziomie, a trzeba podkreślić, że w 2017 roku puławski SOR przyjął ich ponad 28 tysięcy. Prace związane z remontem powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku.