Dyrektor puławskiego SP ZOZ, Piotr Rybak zwyciężył z liczbą ponad 1,5 tysiąca głosów w dorocznym plebiscycie na Człowieka Roku, organizowanym przez wydawnictwo Wspólnota.

– Jest to dla mnie bardzo ważne i nobilitujące wyróżnienie, jednak trzeba pamiętać, że ta wygrana nie byłaby możliwa dzięki zespołowi ludzi mam tu na myśli zarówno personel medyczny jak również pracowników administracji, którzy wraz ze mną codziennie ciężko pracują aby jakość świadczonych usług była na co raz wyższym poziomie. Wszystkim, którzy oddali na mnie głosy chciałem podziękować i zapewnić, że jest to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy, na rzecz poprawy warunków dla naszych pacjentów – mówi dyrektor Piotr Rybak.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął miejski radny Sławomir Przeździecki, a trzeci był wójt gminy Puławy, Krzysztof Brzeziński.