Od 1 września 2016 r. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie informujemy, że więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://75plus.mz.gov.pl