Po raz pierwszy ”Tydzień karmienia piersią” obchodzono 1 sierpnia 1990 r., kiedy to 29 państw, w tym Polska podpisało tzw. Deklarację Innocenti WHO i UNICEF – w sprawie ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią. W Polsce ten tydzień obchodzony jest w dniach od 26 maja do 1 czerwca, „spina” ze sobą dwa ważne święta – Dzień Matki i Dzień Dziecka. Ma na celu przypomnienie opinii publicznej, że naturalna metoda karmienia niesie wiele korzyści dla całej populacji i stworzenia przyjaznej atmosfery wokół kobiet karmiących piersią.

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci zapewniającym ich optymalny stan zdrowia i ich rozwój. Niesie korzyści zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Jest procesem fizjologicznym, ale także sztuką, której uczy się mama i dziecko od chwili narodzin. Wszystkie problemy, które ewentualnie mogą się pojawić w przebiegu karmienia pomaga rozwiązać profesjonalnie przygotowany do tego zadania personel Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Noworodkowego.

Personel tych oddziałów systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z tego obszaru poprzez uczestnictwo w szkoleniach np. „Karmienie piersią –standard w opiece okołoporodowej’’, którego wykładowcami byli eksperci w tej dziedzinie z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie oraz uczestniczy w corocznej Konferencji naukowej organizowanej przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. W tym roku w/w konferencja odbyła się pod hasłem ,,KARMIENIE PIERSIĄ FUNDAMENTEM ŻYCIA” .

Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Aktualnie czyni starania, aby poddać się zewnętrznej ocenie przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w tym zakresie, w celu otrzymania tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku”. Posiadanie tego tytułu jest gwarantem, że cały personel pracuje zgodnie z zasadami poszanowania godności i prawa matek karmiących, oraz prawa do opieki medycznej najwyższej jakości w zgodzie z Zaleceniami WHO.

Oprac.: H. Kamola

Ułatwienia dostępu