Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r -30.09.2019 r

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, osoby z otyłością, o niskiej aktywności fizycznej, palące tytoń, spożywające alkohol.

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku:

a) 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

b) 40-49 lat które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

c) 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolowanych (nadzorowanych) kolonoskopii.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.