Monthly Archives: lipiec, 2018

Perła Medycyny dla naszego szpitala

4 lipca, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Perła Medycyny dla naszego szpitala”

W piątek 22 czerwca 2018 roku odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość, podczas której wręczone zostały nagrody dla laureatów uhonorowanych tytułem „Perła Medycyny”. Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach otrzymał statuetkę w kategorii: Projekt pt.: ,,Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego szansą dla Powiatu Puławskiego na podniesienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.‘’
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach w szczególności został doceniony za profesjonalne, zgodnie z najwyższymi standardami zarządzanie oraz poprawę efektywności pracy szpitala, co przełożyło się na dobry wynik finansowy.
Dzięki temu dokonano ważnych, pozytywnych zmian dotyczących jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Cele te osiągnięto poprzez zrealizowane inwestycje – a najważniejszą z nich była modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.
Otrzymany Tytuł Perły Medycyny 2018 w kategorii: „Projekt”, wskazuje na słuszny kierunek rozwoju. Placówka zawdzięcza to przedsiębiorczości dyrekcji oraz personelu, a także wykwalifikowanej kadrze medycznej. Komfort, wyposażenie oraz jakość świadczonych usług, przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu praw pacjenta oraz zasad etycznych spowodowały, że Oddział Położniczo – Ginekologiczny stał się wiodącym w regionie. Doprowadziło to do znaczącego zwiększenia liczby porodów i umożliwiło wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych procedur medycznych.
Dzięki profesjonalnej i szybkiej realizacji najtrudniejszych zadań oraz wysokiej jakości udzielanych świadczeń Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach zajmuje miejsce w gronie najbardziej znaczących placówek w regionie, cieszących się uznaniem i szacunkiem.

Ułatwienia dostępu