Monthly Archives: maj, 2020

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 maja, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki”

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii – gdzie szukać pomocy?

12 maja, 2020 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Przemoc w rodzinie w czasie epidemii – gdzie szukać pomocy?”

Epidemia koronawirusa zmieniła w diametralny sposób funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Decyzje ograniczające wolność przemieszczania się są szczególnie trudne dla osób doświadczających przemocy. Zamknięcie w czterech ścianach ze sprawcą na czas kwarantanny, z dala od rodziny, przyjaciół, znajomych, znacząco pogarsza sytuację psychologiczną tych osób, ale również stanowi znacznie większe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Niezwykle trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy sprawiły, że inaczej funkcjonuje większość instytucji rządowych i samorządowych. Nie powoduje to jednak, że osoby zagrożone przemocą domową są pozbawione niezbędnego wsparcia.

Pomimo ograniczeń funkcjonują instytucje i podmioty, które realizują swoje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Kontakt w celu zgłoszenia problemu, jak również uzyskania pomocy odbywa się drogą telefoniczną                       i elektronicznie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomy w związku         z zagrożeniem przemocą w rodzinie.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać wsparcie:

 1. TELEFONY LOKALNE
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Puławach:

tel:  503 657 055

e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14.15

 • Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS w Puławach:

      tel: 81 458 69 86 – Edyta Polak, Monika Targońska

tel: 81 458 69 87 – Aleksandra Chadaj, Katarzyna Koter  

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-14:15

 • Radca prawny MOPS w Puławach:

tel: 512 623 208 – Magdalena Jurek -Tokarska

 – dyżur telefoniczny: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00

tel: 81 458 67 74 oraz 505 901 226 – Marcin Rojczyk

– dyżur telefoniczny: poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.00 – 11.00

 • Całodobowy Telefon Zaufania prowadzony w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia         

tel: 81 458 67 77

 • Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – Program Pomocy Całodobowej

tel: 800 306 833 – bezpłatna całodobowa infolinia:

 • Psycholog Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”              w Lublinie, filia w Puławach:

      tel: 601 561 250  – Magdalena Łuka

dyżur telefoniczny: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 18.00

II. TELEFONY OGÓLNOPOLSKIE

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”:

tel: 800 12 00 02 oraz 22 668 70 00

            czynne całodobowo

 • Centrum Praw Kobiet:

Telefon zaufania – pomoc prawna i psychologiczna:

tel: 22 621 35 37 – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

Telefon interwencyjny:

tel: 600 070 717 – czynny w dni robocze oraz w święta

 • Fundacja Feminoteka – Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet:

tel: 888 88 33 88

e-mail: pomoc@feminoteka.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel: 116 111 
czynny całodobowo

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia należy niezwłocznie

powiadomić służby interwencyjne!!!

tel: 997 oraz 112

Ułatwienia dostępu