Monthly Archives: grudzień, 2021

Ambasador Województwa Lubelskiego 2021

29 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.

Jesteśmy dumni z naszych ambasadorów, cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL – nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

Wniosek na zgłoszenie kandydata Ambasador 2021

REGULAMIN

Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

13 grudnia, 2021 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach  w dniu 8 grudnia został członkiem Konwentu utworzonego na rzecz rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego SP ZOZ  znalazł się obok innych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.

Szpital wraz z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II   w Lublinie zawarł porozumienie, przedmiotem którego  jest wymiana wzajemnych doświadczeń o charakterze naukowym, dydaktycznym w tym tworzenia kierunków medycznych w szczególności lekarskiego. Współpraca będzie w szczególności polegała na utworzeniu bazy klinicznej dla tworzonego kierunku lekarskiego oraz stanowić będzie ośrodek  dydaktyczno-szkoleniowy.

Ułatwienia dostępu