Monthly Archives: sierpień, 2018

Trwa modernizacja SOR-u

16 sierpnia, 2018 Posted by Aktualności 0 thoughts on “Trwa modernizacja SOR-u”

W dniu 13 czerwca 2018 roku rozpoczął się remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Puławach. Remont realizowany jest w ramach Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Prace odbywają się w dwóch etapach:
– 1 etap – remont poczekalni dla pacjentów z punktem przyjęć oraz część chirurgiczna,
– 2 etap – to część internistyczna. W ramach modernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie kompleksowo wyremontowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Wymienione zostaną urządzenia wentylacji
i klimatyzacji , instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wszelkie prace malarskie, wymianie ulegnie glazura, terakota, wykładziny. Zostaną położone wykładziny
elektroprzewodzące.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znacząco wpłynie na poprawę jakości usług, pobytu pacjentów oraz ułatwi pracę personelu. Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe powinny zakończyć się do 30 listopada 2018r.

Wartość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu 2 898 927,03 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% 2 463 983,42 zł
Wkład własny Beneficjenta 434 943,61 zł

Stan na dzień 10 sierpnia:

Ułatwienia dostępu